12. การ Backup Database Mysql ด้วย Phpmyadmin
เมนูหลัก

การเข้าไปจัดการ mysql ด้วย phpmyadmin ทางลูกค้า ต้องรู้ dbname / db user / db pass ที่จะเข้าไปจัดการ mysql ผ่าน phpmyadmin โดยทาง ไทยโดเมนโฮส ได้สมมุติ database ที่ต้องการ โดยที่ ทางลูกค้าจะรู้ค่า dbname / db user / db pass ต้องเข้าไป add mysql ผ่าน Direct Admin ในเมนู mysql management ในตอน create database
(สามารถดูรายละเอียดการสร้าง Create Mysql ) ทางไทยโดเมนโฮส (thaidomainhost) สมมุติ
Database Name ที่ต้องการ Backup ของ Domain Name : nongbuaban.net คือ
db name :xxxxxx_xxdle
db user : xxxxxx_xxdle
db pass : xxxxxx

ขั้นตอนการเข้าไปใช้ phpmyadmin
http://www.nongbuaban.net/phpmyadmin จะแสดงหน้าจอเข้าไปใช้ phpmyadmin ดังรูป แล้วป้อน db user / db pass ดังรูป

หลังจากกด enter จะเข้าสู่หน้าจอ phpmyadin ดังรูป แล้วให้กดเลือกเมนู ส่งออก (Export)

หลังจากกดเลือกเมนู ส่งออก จะแสดงดังรูป ให้เลือก ส่งมาเป็นไฟล์ แล้วกดปุ่มลงมือ แสดงดังรูป
จะแสดงหน้าจอดังรูป แล้วให้กด ปุ๋ม Save ไปเก็บในเครื่องของ ผู้ใช้งาน
 
by thaidomainhost ( โฮส โฮสติ้ง host hosting ครบ solution ) 19/03/2008