การ Setup Multi Domain สำหรับลูกค้า thaidomainhost
เมนูหลัก

สำหรับลูกค้าที่ใช้ FreeBSD Host / Linux Host ที่ต้องการทำ Multi Domain

  • หลังจากที่ user ใช้ login ผ่าน Direct Amin Control Panel ให้คลิกเลือกเมนู Domain Setup แสดงดังรูป
  • หลังจากคลิกเข้าไปให้ กด เมนู Add Anathor Domain จะแสดงดังรูป

ให้กรอกรายละเอียดที่ต้องการ เช่น domain name / กำหนด Bandwidth / กำหนด Disk Space
แล้วกดปุ๋ม Create เป็นอันเรียบร้อย