การใช้งาน Spamassassin Setup กับ Hosting
หน้าแรก
.ทุก Linux / Freebsd Hosting ทางทีมงานได้ลง Spamassasin เพื่อช่วยในการปกกัน Spam Mail ซึ่งสามารถช่วยลด Junk Mail
โดยผู้ใช้งานหลัง Login ผ่าน Direct Admin จะเห็นเมนู Spamassassin Setup ดังรูป
หลังจากที click เลือก Spamassasin Setup แล้วหากยังไม่ผ่านการ Setup ครั้งแรกจะแสดงหน้าจอดังนี้
ให้ทำการ Setup ค่าๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 
แนะนำเพิ่มเติม info@thaidomainhost.com